TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 02 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG


Thực hiện các Quyết định số: 1910 và 1911 ngày 15/8/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc kết nạp đảng viên. Sáng ngày 09/9/2022, tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp và Nguyễn Phú Hải – Diễn viên Đoàn Hoa Mai vào Đảng.

Tham dự buổi Lễ có Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát; các đồng chí trong Chi ủy chi bộ; Ban Giám đốc; đại diện đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, các quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên Chi bộ.Trong không khí trang nghiêm, sau khi các đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát thay mặt Chi ủy Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên để đảng viên mới nắm rõ và nghiêm túc thực hiện đồng thời phân công đảng viên chính thức tiếp tục giáo dục, giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức theo quy định của Đảng./.


Gửi phản hồi cho bài viết