Bài viết trong » Tháng Chín 9th, 2022«

TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Sáng ngày 09/9/2022, tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức Phiên họp trù bị Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
Tham dự có Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát; các đồng chí trong Chi ủy chi bộ; Ban Giám đốc và đảng viên Chi bộ.
Sau buổi sáng làm việc nghiêm túc, tập trung và hiệu quả, Chi bộ đã thực hiện đầy đủ các nội dung phục vụ Đại hội trên tinh thần dân chủ và đúng quy định của Đảng.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, tổ Thư ký, tổ Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Theo chương trình, Phiên chính thức Đại hội Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/9/2022./.

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 02 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG


Thực hiện các Quyết định số: 1910 và 1911 ngày 15/8/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc kết nạp đảng viên. Sáng ngày 09/9/2022, tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp và Nguyễn Phú Hải – Diễn viên Đoàn Hoa Mai vào Đảng.

Tham dự buổi Lễ có Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát; các đồng chí trong Chi ủy chi bộ; Ban Giám đốc; đại diện đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, các quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên Chi bộ.Trong không khí trang nghiêm, sau khi các đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát thay mặt Chi ủy Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên để đảng viên mới nắm rõ và nghiêm túc thực hiện đồng thời phân công đảng viên chính thức tiếp tục giáo dục, giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức theo quy định của Đảng./.