Bài viết trong danh mục »Đơn vị tài trợ vở diễn «

Đơn vị tài trợ vở “Lễ mở xiêm áo”

Các nhà tài trợ chính

1) Công ty vàng bạc Qúi Tùng:

- Thành lập năm 1990

- Tiêu chí kinh doanh:

1: Lấy chữ tín làm đầu.

2: phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất.

2) Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu

- Thành lập năm 1989.

- Tiêu chí kinh doanh:

1: Gĩư tín nhiệm hơn giữ vàng

2: Vì khách hàng sẵn sàng phục vụ.

3: Công nghệ vượt trội sản phẩm vượt trội.

3) Công ty vàng bạc Huy Thành

- Thành lập năm 1987.

- Tiêu chí kinh doanh:

Công nghệ phong cách mới

3) Tập thể cán bộ, chiến sĩ báo An Ninh Thủ Đô

4) Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

5) Tổng công ty Sông Đà

6) Công ty cổ phần Sông Đà 6

7) Công ty xây dựng Việt Lào

Thuộc danh mục: Đơn vị tài trợ vở diễn  Chức năng phản hồi cho bài viết này đang tạm dừng