Bài viết trong » «

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 12/9/2022, tại rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, NSND Trung Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội .
Tính đến thời điểm hiện tại Chi bộ Nhà hát có 26 đảng viên (24 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị).
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và kiểm điểm Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022:

Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; trong đó, trọng tâm nhấn mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chi bộ đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết, chủ động và tích cực trong công tác Đảng, chuyên môn và đoàn thể và nhận được nhiều hình thức khen thưởng của các cấp.
Đạt được những kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, các nghệ sỹ, công nhân viên và tập thể Cấp uỷ, lãnh đạo phòng/đoàn dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Cấp uỷ cấp trên, của Lãnh đạo Nhà hát. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 là một bước tiến quan trọng để Chi bộ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội trong nhiệm kỳ tới là: Phổ biến, triển khai, giám sát có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, đơn vị; Phát triển Đảng, theo dõi, giám sát và đề xuất các quần chúng ưu tú để tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, phấn đấu kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Chi bộ Nhà hát đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
Về công tác chuyên môn, Chi bộ lãnh đạo xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị; Lãnh đạo chỉ đạo đơn vị đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ …
Đại hội cũng đã bàn bạc, thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm: Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển, bảo tồn và đưa nghệ thuật Cải lương truyền thống đến gần hơn với công chúng…
Các đồng chí đảng viên Chi bộ phát biểu ý kiến tham luận:

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của Chi bộ Nhà Hát Cải lương Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Điểm sáng của Chi bộ là tính đoàn kết, sáng tạo vượt mọi khó khăn (do tu sửa rạp, ảnh hưởng của dịch Covid – 19…) để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới Chi bộ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị. Cần nhận diện rõ các cơ hội và thách thứ, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC…. Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhân sự của các Phòng/đoàn theo quy định; đa dạng phong cách, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

NSND Trung Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao đổi, gợi ý một số giải pháp nâng cao hiệu quả biểu diễn nghệ thuật truyền thống

Chi bộ tiến hành biểu quyết các nội dung và bỏ phiếu theo quy định
Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất và trí tuệ vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc, Bí thư Chi bộ Nhà hát nhiệm kỳ 2020 – 2022 được Đại hội tín nhiệm bầu, tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Nguyễn Quỳnh Chi – Phó Giám đốc Nhà hát giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Lê Thị Hồng Nhung – Phó trưởng Đoàn Chuông Vàng giữ chức vụ Chi ủy viên nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chi ủy Nhà hát Cải lương Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025:

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Chi ủy Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025 tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đồng chí Thái Hoàng Ngân – Phó Bí thư Chi bộ Nhà hát nhiệm kỳ 2020 – 2022
Sau buổi sáng làm việc hết sức tập trung, dân chủ và đoàn kết, Đại hội Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.