Bài viết trong danh mục »Bài viết của nghệ sĩ «

NSUT Bích Được với những hồi ức về quá trình phát triển của Đoàn Nghệ thuật cải lương Chuông Vàng

Trước ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954), những diễn viên Đoàn Chuông vàng Thủ đô đa số  là diễn viên của gánh hát Kim Chung. Một số anh chị em ra vùng tự do, một số trụ lại trong thành phố, tới ngày bộ đội ta tiếp quản Thủ đô thì tập trung lại, tổ chức biểu diễn dưới sự chỉ đạo của Sở văn hóa-Thông tin Hà Nội và lấy tên là Chuông Vàng. “Chuông Vàng” theo tiếng Hán chính là Kim Chung. Xem chi tiết…

Thuộc danh mục: Bài viết của nghệ sĩ, Tin nhà hát  Chức năng phản hồi cho bài viết này đang tạm dừng