NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI HỌP HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Để đảm bảo tiến độ xây dựng, trình duyệt cấp trên phê duyệt kịch bản phục vụ các chương trình tham gia Liên hoan, hội thi… theo Kế hoạch hoạt động năm 2022, sáng ngày 09/3/2022, Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát Cải Lương Hà Nội đã tổ chức họp tại số 77 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Tham dự buổi họp có Ban Giám đốc và các đồng chí trong Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát triển khai một số nội dung:
- Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022; Căn cứ các kịch bản của các tác giả tham gia gửi về Nhà hát cơ bản đạt chất lượng tốt, Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát đề nghị các đồng chí trong Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát tiếp tục đóng góp, bổ sung ý kiến để xây dựng các kịch bản hoàn thiện, đạt hiệu quả sân khấu, có tính nghệ thuật chuyên sâu để trình cấp trên xem xét và phê duyệt.
- Ý kiến của Hội đồng nghệ thuật: Các ý kiến tập trung đánh giá các kịch bản cơ bản đạt chất lượng cao, một số ý kiến bổ sung, đóng góp xây dựng về chuyên môn được thống nhất trong Hội đồng nghệ thuật Nhà hát.
- Phát biểu kết luận, Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát cảm ơn các ý kiến đóng góp và đề nghị Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát tiếp tục nghiên cứu và bổ sung thêm các ý kiến chuyên môn đối với các kịch bản để thống nhất trình Hội đồng Nghệ thuật Sở phê duyệt trong kỳ họp sau.
- 100% các đồng chí trong Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát nhất trí với ý kiến kết luận của Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát.

Category: Tin nhà hát

Gửi phản hồi cho bài viết