Bài viết trong » «

CHI ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022-2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, được sự đồng ý của Chi ủy Nhà hát Cải lương Hà Nội, sáng ngày 30/3/2022, Chi đoàn Thanh niên Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội: