LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 02/2020
Stt Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 01/02 (08 Âm lch) T Sơn V “Triu Trinh Nương” + Giá Đng trước gi biu din HĐ Doanh Thu
2 02/02 (09 Âm lch) T Sơn V “Git Đng Oan Tình” +  Giá Đng trước gi biu din HĐ Doanh Thu
3 05/02 (12 Âm lch) Quan Đ Ca múa nhc – kch ngn HĐ Doanh Thu


Gửi phản hồi cho bài viết