Bài viết trong » «

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI BÁO CÁO 03 GIÁ HẦU ĐỒNG.

Được sự đồng ý cửa các cấp Lãnh đạo, ngày 15/01/2020 Nhà hát Cải lương Hà Nội (Đoàn Hoa Mai thực hiện) đã báo cáo 03 Giá Hầu Đồng, tại 126 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

Giá Cô Đôi Thượng Ngàn

Giá Ông Hoàng Mười

Giá Cô Bé Đông Cuông.

Hội đồng nghệ thuật Nhà hát.