Bài viết trong » «

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI BÁO CÁO TÁC PHẨM “TÌNH KỸ NỮ”

Được sự đồng ý của các cấp Lãnh đạo, tối ngày 07/01/2020 Nhà hát Cải lương Hà Nội đã báo cáo tác phẩm “Tình K N tại 51A Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tác gi kch bn: Bùi Vũ Minh

Chuyn th Ci Lương: NSND Triu Trung Kiên

Đo Din: NSƯT Thanh Vân

Âm nhc: NS Như Sơn

Thiết kế m thut: NSƯT Tt Ngc

Biên đo múa: Hoàng Thùy Linh – Diêu Linh

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

Đông đảo người người yêu mến nghệ thuật Cải lương đến dự.