CHI BỘ NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2022

Sáng ngày 06/6/2022 tại Rạp Chuông Vàng -72 phố Hàng Bạc, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 năm 2022
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự có các đồng chí trong Cấp ủy, lãnh đạo và các đảng viên Nhà hát Cải lương Hà Nội. Công tác tổ chức được thực hiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát thông tin đến Chi bộ một số nội dung công tác đã thực hiện tính đến ngày 06 tháng 6 năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong thời gian tới.
Các ý kiến phát biểu, đóng góp của đảng viên Chi bộ tập trung nhất trí cao với nội dung triển khai của đồng chí Bí thư Chi bộ Nhà hát.
Phát biểu kết luận Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát đề nghị Chi bộ Nhà hát tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung:
- Yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà hát thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Nhà hát và thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ (tập luyện và tổng duyệt 02 vở mới vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2022; biểu diễn phục vụ phố đi bộ theo lịch cố định, các nhiệm vụ biểu diễn theo phân công….);
- Các phòng: HC-TH, TCBD&NT căn cứ tiến độ tập luyện, phối hợp bộ phận chuyên môn công tác chuẩn bị buổi tổng duyệt (Cơ sở vật chất, khánh tiết, khách mời, báo chí…);
- Chỉ đạo bộ phận HC-TH: Rà soát, tham mưu bổ sung cơ sở vật chất tại Rạp chuông vàng phục vụ công tác chuyên môn và phòng làm việc (dự kiến bộ phận văn phòng chuyển về Rạp trong tháng 7 năm 2022);
- Chỉ đạo Công đoàn chủ trì bình bầu các gia đình tiêu biểu xuất sắc, con cán bộ là học sinh giỏi tiêu biểu… theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức cho CBCNV Nhà hát đi nghỉ mát năm 2022, thực hiện tiết kiệm và hiệu quả;
- Chỉ đạo Chi đoàn Đoàn Thanh niên Nhà hát xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của cấp trên;
- Chi bộ Nhà hát xây dựng văn bản báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy Sở về Đơn xin gia hạn nghỉ phép của Đảng viên Chi bộ Nhà hát;
- Phương hướng hoạt động Chi bộ tháng 7 năm 2022.
Nghị quyết buổi sinh hoạt Chi bộ được 100% đảng viên thống nhất thông qua./.


Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát công bố, chúc mừng và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên Chi bộ Nhà hát


Gửi phản hồi cho bài viết