Bài viết trong » «

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI BIỂU DIỄN VỞ “NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG”

Tối ngày 20/6/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên, Nhà hát Cải lương Hà Nội đã biểu diễn vở “Những tấm lòng vàng”.
Chỉ đạo nghệ thuật: Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát
Tác giả kịch bản: Trần Hồng Vân
Đạo diễn: NSƯT Thanh Vân
Một số hình ảnh: