CHI BỘ NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2022

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng ngày 10/3/2022 Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt định kỳ bằng hình thức trực tuyến.
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự có các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo và các đảng viên Nhà hát Cải lương Hà Nội
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát thông tin đến Chi bộ: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số nghệ sỹ tại các Đoàn, viên chức bộ phận Văn phòng có kết quả dương tính, phải nghỉ cách ly nhưng các đồng chí đã cố gắng và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo kế hoạch.
Đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Nhà hát trong tháng 3 năm 2022
Các ý kiến phát biểu, đóng góp của đảng viên Chi bộ tập trung nhất trí cao với nội dung triển khai của đồng chí Bí thư Chi bộ.
Phát biểu kết luận Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát đề nghị Chi bộ Nhà hát tập trung thực hiện các nội dung:
- Hướng dẫn quần chúng đã tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng bổ sung hồ sơ, ly lịch, các văn bản liên quan theo yêu cầu để báo cáo và xin ý kiến Đảng ủy Sở các thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định.
- Yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà hát thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế làm việc của Nhà hát các và thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Hội đồng Nghệ thuật nhà hát tiếp tục xem xét, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng các kịch bản của các tác giả để trình Hội đồng Nghệ thuật Thành phố phê duyệt.
- Bộ phận HC-TH khẩn trương tham mưu: Kiện toàn nhân sự CBCC Nhà hát, bổ sung cán bộ phòng TCBD, Kiểm kê, thanh lý tài sản…
- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà hát triển khai tổ chức các nội dung hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên.
Nghị quyết buổi sinh hoạt Chi bộ được 100% đảng viên thống nhất thông qua.


Gửi phản hồi cho bài viết