Bài viết trong » «

CHI BỘ NHÀ HÁT SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THÁNG 9 NĂM 2023

Sáng ngày 08/9/2023 tại rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt kỳ tháng 9 năm 2023
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát chủ trì buổi sinh hoạt.
Tham dự có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo và các đảng viên Nhà hát.
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát chủ trì buổi sinh hoạt với nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong tháng 8 năm 2023 và triển khai các nội dung công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023.
Các ý kiến phát biểu, đóng góp của đảng viên Chi bộ tập trung nhất trí cao với nội dung triển khai của đồng chí Bí thư Chi bộ Nhà hát.
Nội dung trọng tâm buổi sinh hoạt:
- Chính quyền và các đoàn thể đã tổ chức tốt các hoạt động tháng 8 năm 2023, phương hướng hoạt động tháng 9 năm 2023;
- Thực hiện các thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên mới theo đúng quy định, trình cấp trên phê duyệt;
- Thông qua hồ sơ, lý lịch các quần chúng ưu tú, trình cấp trên xin ý kiến theo quy định.
- Công tác chuyên môn: tiếp tục xây dựng kịch bản trình cấp trên phê duyệt, tổ chức khởi công các vở mới theo kế hoạch; Biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị và doanh thu; chuẩn bị và tổ chức đoàn công tác tham gia Liên hoan Tài năng Cải lương toàn quốc năm 2023 đạt kết quả tốt;
- Chỉ đạo Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên;
- Chỉ đạo Chi đoàn Đoàn Thanh niên Nhà hát xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của cấp trên;
- Chỉ đạo Phòng HCTH rà soát tham mưu chế độ chính sách, cơ sở vật chất.
- Chỉ đạo Phòng TCBD&NT phối hợp các Phòng – Đoàn chuẩn bị và tổ chức đoàn công tác tham gia Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023 đạt kết quả tốt;
- Phương hướng hoạt động Chi bộ tháng 10 năm 2023;
Nghị quyết buổi sinh hoạt được 100% đảng viên Chi bộ thống nhất thông qua./.