Bài viết trong » «

CHI BỘ NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THÁNG 5 NĂM 2022

Sáng ngày 10/5/2022 Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tại Rạp Chuông Vàng -72 Hàng Bạc.
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự có đầy đủ các đồng chí trong Cấp ủy, lãnh đạo và các đảng viên Nhà hát Cải lương Hà Nội. Công tác tổ chức được thực hiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát thông tin đến Chi bộ một số nội dung công tác đã thực hiện tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong thời gian tới.
Các ý kiến phát biểu, đóng góp của đảng viên Chi bộ tập trung nhất trí cao với nội dung triển khai của đồng chí Bí thư Chi bộ Nhà hát; Chi bộ triển khai công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ theo quy định (Giai đoạn 2021-2026; 2026-2031).
Phát biểu kết luận Nhạc sỹ Phạm Chỉnh – Bí thư Chi bộ Nhà hát đề nghị Chi bộ Nhà hát tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số chủ trương:
- Yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà hát thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Nhà hát và thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ (tập luyện và biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn của Thủ đô và Đất nước: SEA games 31, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Vở diễn mới, phục vụ phố đi bộ vào thứ 6,7 hằng tuần…..); Bổ sung nhạc công cho dàn nhạc của Nhà hát.
- Chỉ đạo bộ phận HC-TH tham mưu: Kiện toàn nhân sự CBCC, bổ sung cán bộ phòng TCBD, Kiểm kê, thanh lý tài sản…Phối hợp các bộ phận đề xuất bổ sung thiết bị phục vụ công tác tại Rạp Chuông Vàng (Sau khi nhận bàn giao).
- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà hát triển khai tổ chức các nội dung hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên.
- Phương hướng hoạt động Chi bộ tháng 6 năm 2022.
Nghị quyết buổi sinh hoạt Chi bộ được 100% đảng viên thống nhất thông qua./.