LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 07/2020
STT Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 10/07 Bắc Ninh CT Sử thi HĐ Doanh Thu
2 11/07 Bắc Ninh CT Sử thi HĐ Doanh Thu
3 17/07 UBND Huyện Thạch Thất Tổng duyệt Sử thi HĐ Doanh Thu
4 19/07 UBND Huyện Thạch Thất PV âm thanh HĐ Doanh Thu
5 19/07 TTVH Hà Đông

Vở “Con và Người”

Thời  gian: 20h

PV Chính Trị
6 20/07 UBND Huyện Thạch Thất Chương trình: Sử thi HĐ Doanh Thu
7 23/07 Quốc Oai Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
8 25/07 Tượng Đài Cảm Tử Chương trình ca múa nhạc

Thời  gian: 20h

PV Chính Trị
9 26/07 Tượng Đài Cảm Tử Chương trình ca múa nhạc

Thời  gian: 20h

PV Chính Trị
10 29/07 Hồ Thiền Quang Yêu Là Thoát Tội HĐ Doanh Thu


Gửi phản hồi cho bài viết