LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 12/2019
Stt Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 02/12 Quốc Oai An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
2 03/12 Thạch Thán An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
3 04/12 Phúc Thọ An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
4 11/12 Ứng Hòa Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
5 16/12 Hồ Thiền Quang Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
6 16/12 Liên Bạt – Ứng Hòa An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
7 18/12 Ứng Hòa CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
8 19/12 Thanh Oai CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
9 20/12 Thái nguyên Vở “Đen Trắng Vòng Đời” HĐ Doanh Thu
10 20/12 Hoài Đức CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
11 21/12 Thanh Oai CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
12 22/12 Sơn Tây Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
13 22/12 Quốc Oai CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
14 23/12 Đan Phượng CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
15 24/12 Đình Bưởi Vở “Huyền Thoại Thánh Mẫu” HĐ Doanh Thu
16 25/12 Thanh Oai CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
17 26/12 Bắc Ninh CT PCTNTT do TNGT 2019 HĐ Doanh Thu
18 28/12 Hưng Yên Vở “Yêu Là Thoát Tội” HĐ Doanh Thu
19 31/12 Thạch Thất CT Chào Năm Mới 2020 PV Chính Trị


Gửi phản hồi cho bài viết