LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 07/2019

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

05/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

2

06/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

3

07/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

4

12/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

5

13/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

6

14/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

7

19/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

8

20/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

9

21/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

10

26/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

11

27/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

12

28/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

13

31/07

Hồ Thiền Quang

Vở “Con và Người”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 


Gửi phản hồi cho bài viết