Bài viết trong » Tháng Ba 16th, 2019«

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI BIỂU DIỄN LỄ HỘI TẠI LONG BIÊN – HÀ NÔI

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà hát Cải lương Hà Nội, Đoàn Cải lương Hoa Mai đã biểu diễn phục vụ Nhân dân tại lễ hội Quận Long Biên, Hà Nội vở Cải lương “Giọt Đắng Oan Tình”

Dưới đây là những hình ảnh trong lễ hội: