Kế hoạch dàn dựng tác phẩm sân khấu mới năm 2012:

Nhà hát cải lương Hà Nội đang triển khai dàn dựng tác phẩm sân khấu mới:

Còn có ngày mai” (hay “Mong gió đừng đổi chiều“)

Tác giả                  : Lê Chí Trung (cảm tác từ tác phẩm “Sám hối” của PGS.TS Phạm Quang Long)

Chuyển thể  CL   : Th.s Triệu Trung Kiên

Đạo diễn               : NSUT Th.s Trần Quang Hùng

Trợ lý Đạo diễn     : NSUT Thanh Hương

Thư ký                  : Thu Hà

Hướng dẫn ca hát  : NSUT Mỹ Vân

Âm nhạc               : Nhạc sĩ Như Sơn

Họa sỹ                  : NSUT Tất Ngọc

Biên đạo múa        : Th.s Hoàng Thùy Linh

Chủ nhiệm công trình: NSUT Thanh Vân

Chỉ đạo Nghệ thuật: Giám đốc nhà hát NSUT Th.s Trần Quang Hùng

DỰ KIẾN PHÂN VAI

NHÂN VẬT                        DIỄN VIÊN

Ông Mưu:                        Quang Huy – Minh Đức

Bà Mưu:                         Kim Dung

Phan:                               NSUT Hồng Tuyến – Lại Xuân Tiến

Luân:                               Quang Thuyết – Khương Duy

Huyền (Vợ Luân):      Hồng Nhung

Linh:                               Quang Tuấn – Quang Hưng

Nga(Vợ Linh):             Vân Anh

Tuấn:                              Hoàng Viện

Vân:                                Thy Nhung

Quỳnh (con gái Phan):     Anh Thúy – Thùy Trang

Hải (người yêu Quỳnh): Khương Duy

Cô gái hàng xóm:      Mai Liên – Thùy Trang

Và một số nhân vật khác.

Category: Tin nhà hát

Gửi phản hồi cho bài viết