Hình ảnh Đạo diễn NSUT Trần Quang Hùng và các diễn viên Nhà hát đang dàn dựng và luyện tập tác phẩm SK mới: “Khi hoa nở trái mùa”

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nghệ sỹ công nhân viên Nhà hát Cải lương Hà Nội đang gấp rút luyện tập, chuẩn bị phông cảnh trang trí cho vở“Khi hoa nở trái mùa” – tác phẩm sân khấu mới cho kịp tiến độ kế hoạch năm. Dự kiến tác phẩm sân khấu mới “Khi hoa nở trái mùa”sẽ được Tổng duyệt vào trung tuần tháng 11/2011.

Sau đây là một số hình ảnh Đạo diễn dàn dựng và diễn viên luyện tập trên sân khấu Nhà hát:

Đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng đang phân tích kịch bản.

Đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng đang dàn dựng cho các diễn viên trên sân khấu

Đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng đang thị phạm cho diễn viên.


Và một số hình ảnh diễn viên đang luyện tập vở “Khi hoa nở trái mùa”.


Category: Tin nhà hát


Chức năng phản hồi của bài viết này đang tạm dừng.