Nhà hát cải lương Hà Nội
Địa chỉ: Số 72, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email:

- info@nhahatcailuonghanoi.com.vn

- Nhahatcailuonghanoi@gmail.com

Thường trực: (04) 38257823

Phòng  tổ chức biểu diễn: (04)39261378

Phòng Tổng hợp: (04)38260374

Cán bộ tổ chức biểu diễn:

- Trần Thanh Hải: 0936 355 247

- Minh Đức : 0912103901

Giám Đốc: NSƯT Trần Quang Hùng: 0913202727

ĐT phòng làm việc: (04)39263605

Fax: (04)39341370
Website: www.nhahatcailuonghanoi.com.vn