Nhà hát Cải lương Hà Nội
Địa chỉ: Số 72, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email:

- info@nhahatcailuonghanoi.com.vn

- Nhahatcailuonghanoi@gmail.com

Điện thoại: 0919358872

Thường trực: (04) 38257823

Phòng  Tổ chức biểu diễn và Nghệ thuật : (04)39261378

Phòng Hành chính – Tổng hợp: (04)38260374

Cán bộ tổ chức biểu diễn: Minh Đức : 0912103901

Giám Đốc: Nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh: 0902.260.213

ĐT phòng làm việc: (04)39263605

Fax: (04)39341370
Website: www.nhahatcailuonghanoi.com.vn