NSND Ngọc Dư - NSƯT Sỹ Cát - Nhạc Sĩ Đức Thịnh - NS Nguyễn Thức(hàng ghế đầu)

Nhạc sĩ Đức Thịnh

NSUT Tuấn Sửu - đội mũ

Tứ Xuyên - Trần Rĩ (Đội mũ)

Nghệ Sĩ Nhạc Tấn

Đệ nhất danh cầm - Xuân Hỷ

NSUT Lệ Thanh