NSND Trần Quang Hùng – Giám Đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội

NSND Ngọc Dư – NSƯT Sỹ Cát – Nhạc Sĩ Đức Thịnh – NS Nguyễn Thức(hàng ghế đầu)
Nhạc sĩ Đức Thịnh NSUT Tuấn Sửu – đội mũ Tứ Xuyên – Trần Rĩ (Đội mũ) Nghệ Sĩ Nhạc Tấn Đệ nhất danh cầm – Xuân Hỷ NSUT Lệ Thanh