Giới thiệu trích đoạn một số vở diễn đã dàn dựng

Trích đoạn: Kẻ sỹ Thăng Long – Clip 1

Trích đoạn: Kẻ sỹ Thăng Long – Clip 2

Trích đoạn vở:  Lễ mở xiêm áo – phần 1

Vở diễn đã nhân được nhiều sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Danh sách các đơn vị tài trợ vở diễn Lễ mở xiêm áo: Đơn vị tài trợ

Trích đoạn vở Lễ mở xiêm áo – phần 2

Trích đoạn vở: Cạm bẫy trắng

Trích đoạn: Câu chuyện nàng Phương Hoa – Clip 1

Trích đoạn: Câu chuyện nàng Phương Hoa – Clip 2

Trích đoạn: Câu chuyện nàng Phương Hoa – Clip 3

Trích đoạn vở: Chiến trường không tiếng súng – Clip 1

Trích đoạn vở: Chiến trường không tiếng súng – Clip 2

Trích đoạn vở: Chiến trường không tiếng súng – Clip 3

Trích đoạn vở: Chiến trường không tiếng súng – Clip 4

Trích đoạn vở: Luận anh hùng

Vở diễn đã nhân được nhiều sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Danh sách các đơn vị tài trợ vở diễn Luận Anh Hùng: Đơn vị tài trợ

Trích đoạn vở: Mẹ của chúng con – phần 1

Trích đoạn vở: Mệnh đế vương – phần 1 – clip 1

Trích đoạn vở: Mệnh đế vương – phần 1 – clip 2

Trích đoạn: Thư mời nhà hát lớn

Trích đoạn: Thư mời rạp Hồng Hà

Phần 1:

Phần 2: