Nhà hát cải lương Hà Nội hiện có hai đạo diễn trẻ là

01. NSƯT TRẦN QUANG HÙNG

NSƯT Trần Quang Hùng – Giám đốc nhà hát

02. NSƯT THANH VÂN

NSƯT Thanh – Phó Giám đốc Nhà hát