Bài viết trong danh mục »Lịch biểu diễn «

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 08/2017

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

14/08

Rạp Chuông Vàng

Vở “Khất Sỹ”

HĐ Doanh Thu

2

16/08

Hồ Thuyền Quang

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

HĐ Doanh Thu

3

21/08

Rạp Chuông Vàng

Vở “Khất Sỹ”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 07/2017

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

2

02/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

3

04/07

Tp. Lạng Sơn

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

4

05/07

Số 1 Trần Phú–Hà Đông

Ca múa nhạc

HĐ Doanh Thu

5

06/07

Rạp Chuông Vàng

Chương trình  phục vụ  khách Quốc Tế

Bán vé

6

07/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

7

08/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

8

09/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

9

10/07

Rạp Chuông Vàng

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

10

14/07

Rạp Đại Nam

Tổng Duyệt vở “Tướng Quân Ăn Mày”

Giấy mời

11

14/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

12

15/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

13

16/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

14

21/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

15

22/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

16

23/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

17

23/07

TTĐD Thanh Thủy

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

18

26/07

Số 01 Tăng Bạt Hổ

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

19

26/07

Đan Phượng

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

PV Chính Trị

20

27/07

Sơn Tây

CT: Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

21

28/07

Tp. Hưng Yên

Vở “Yêu Là Thoát Tội””

HĐ Doanh Thu

22

28/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

23

29/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

24

30/07

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

25

30/07

Tp. Bắc Giang

Vở “Yêu Là Thoát Tội”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 05/2017

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/05

Nam Từ Liêm

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị (Đã biểu diễn)

2

01/05

Quốc Oai

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

PV Chính Trị

3

03/05

Rạp Chuông Vàng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

4

04/05

Phù Đổng-Gia Lâm

Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

5

04/05

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

6

05/05

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

HĐ Doanh Thu

7

05/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

8

06/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

9

07/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

10

12/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

11

13/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

12

14/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

13

17/05

Đông Hội

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

HĐ Doanh Thu

14

18/05

Tân Hòa – Quốc Oai

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

HĐ Doanh Thu

15

18/05

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

16

19/05

Thạch Thất

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

PV Chính Trị

17

19/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

18

20/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

19

20/05

Cấn Hữu – Quốc Oai

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

HĐ Doanh Thu

20

20/05

Tp. Việt Trì

Vở “Những Tấm Lòng Vàng”

HĐ Doanh Thu

21

21/05

Tp.Hà Giang

Vở “Những Tấm Lòng Vàng”

HĐ Doanh Thu

22

21/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

23

25/05

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

24

26/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

25

27/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

26

28/05

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

27

29/05

Hồ Thuyền Quang

Vở “Những Tấm Lòng Vàng”

HĐ Doanh Thu

28

31/05

Rạp Chuông Vàng

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 04/2017

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/04

Tp. Hà Giang

Vở “Yêu Là Thoát Tội”

HĐ Doanh Thu

2

03/04

Rạp Chuông Vàng

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

3

03/04

Láng Hạ

Ca nhạc & Vở Con và Người”

HĐ Doanh Thu

4

05/04

Đặng Xá – Gia Lâm

Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

5

06/04

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

6

10/04

Rạp Chuông Vàng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu (Diễn bù 03/04)

7

12/04

Số 01 Tăng Bạt Hổ

Vở “Đường Đi Tìm Minh Chúa”

HĐ Doanh Thu

8

16/04

Tp. Hải Phòng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

9

25/04

Tp. Bắc Giang

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

10

26/04

Hồ Thuyền Quang

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

11

27/04

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

12

28/04

Tp. Hải Dương

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

13

30/04

Ba Đình

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị (thực hiện (01/05)

14

30/04

Sơn Tây

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN 03/2017

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

02/03

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

2

03/03

Hoài Đức

Vở “Duyên Kiếp bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

3

04/03

Hoài Đức

Vở “Duyên Kiếp bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

4

05/03

Long Biên

Vở “Duyên Kiếp bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

5

06/03

Từ Sơn

Vở “Duyên Kiếp bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

6

07/03

Hoài Đức

Vở “Con và Người”

HĐ Doanh Thu

7

08/03

Hoàng Mai

Vở “Đại Thần Thăng Long”

HĐ Doanh Thu

8

09/03

Hoàng Mai

Vở “Thất Trảm Sớ”

HĐ Doanh Thu

9

09/03

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

10

10/03

Cầu Giấy

Vở “Con và Người”

HĐ Doanh Thu

11

16/03

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

12

23/03

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

13

25/03

Hoài Đức

Vở “Duyên Kiếp bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

14

26/03

Hoài Đức

Vở “Con và Người”

HĐ Doanh Thu

15

27/03

Tp. Hòa Bình

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

16

28/03

Tp. Sơn La

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

17

31/03

Tp. Vĩnh Yên

Vở “Yêu Là Thoát Tội”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 02/2017

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/02 (05 Tết)

Bắc Từ Liêm

Vở “Nước Mắt Không Chảy Ngược”

PV Chính Trị (BD 19/12/2016)

2

01/02 (05 Tết)

Tiên Hội Đông Anh

Vở “Trong Sáng Như Pha Lê”

PV Chính Trị (BD 04 Tết)

3

02/02 (06 Tết)

Chùa Hà-Cầu Giấy

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

4

02/02 (06 Tết)

Mỹ Đức

Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà”

PV Chính Trị

5

08/02

Lý Nhân–Đông Anh

Ca múa nhạc – Vở “Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

6

09/02

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

7

10/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

8

11/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

9

11/02

Xã Chu Minh – Ba Vì

Vở “Con và Người”

HĐ Doanh Thu

10

12/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

11

16/02

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

12

17/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

13

18/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

14

19/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

15

23/02

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc Tế

Bán vé

16

24/02

Tp. Việt Trì

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

17

24/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

18

25/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

19

25/02

Số 01 Tăng Bạt Hổ

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

20

26/02

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

21

27/02

Đan Phượng

Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 01/2017

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/01

Sơn Tây

CT Ca múa nhạc chào mừng năm mới 2017

PV Chính Trị

2

06/01

Rạp Chuông Vàng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

3

07/01

Ứng Hòa

Vở “Đại Thần Thăng Long”

HĐ Doanh Thu

4

09/01

Lạng Sơn

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

5

10/01

Cao Bằng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

6

21/01

Số 01 Tăng Bạt Hổ

Vở “Dâu Bể Một Kiếp Tằm”

HĐ Doanh Thu

7

27/01 (Đêm 30 Tết)

Hà Đông

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

8

31/01 (04 Tết)

Nam Từ Liêm

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị (BD 08 Tết)

9

31/01 (04 Tết)

Mê Linh

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị (BD 31/12/2016)

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 12/2016

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/12

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

2

02/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

3

03/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

4

03/12

Rạp Chuông Vàng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

5

08/12

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

6

09/12

TP. Bắc Giang

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

7

09/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

8

10/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

9

11/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

10

15/12

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

11

16/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

12

17/12

Rạp Công Nhân

Trống “Nam Quốc Sơn Hà”

Đối Ngoại

13

17/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

14

18/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

15

19/12

Thanh Oai

Vở “Duyên Kiếp Bạch trà”

PV Chính Trị

16

19/12

Phủ Chúa – Xuân Đỉnh

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

PV Chính Trị

17

20/12

Hà Đông

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

(Đã BD ngày 08/10)

18

20/12

Đông Anh

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

PV Chính Trị

19

22/12

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

20

23/12

Rạp Công Nhân

Vở “Dâu bể một kiếp Tằm”

Dự thi LHSK Thủ Đô, lần thứ 2 – 2016

21

23/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

22

24/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

23

25/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

24

25/12

Tp. Hải Dương

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

25

28/12

Số 01 Tăng bạt Hổ

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

26

29/12

Sở VH&TTHN

Ca múa nhạc

Đối ngoại

27

29/12

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

28

30/12

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc Tài tử

PV Chính Trị

29

31/12

Mê Linh

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 11/2016

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

03/11

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

2

04/11

Tp. Việt Trì

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

3

05/11

Ngọc Trục – Nam Từ Liêm

Ca múa nhạc – kịch ngắn

PV Chính Trị

4

10/11

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

5

11/11

Rạp Chuông Vàng

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

6

17/11

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

7

24/11

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

8

25/11

Bắc Ninh

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

9

29/11

Số 01 Tăng bạt Hổ

Vở “Tống Trân Cúc Hoa”

HĐ Doanh Thu

10

30/11

Số 01 Tăng bạt Hổ

Vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 10/2016

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/10

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

2

01/10

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Chính Trị

3

02/10

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Chính Trị

4

04/10

Rạp Đại Nam

Công diễn vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

Giấy Mời

5

07/10

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Chính Trị

6

08/10

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Chính Trị

7

08/10

Số 01 Trần Phú – Hà Đông

Trống Hội – ca múa nhạc

PV Chính Trị (07h30’ sáng)

8

08/10

Nhà Văn Hóa Tổ 6 Thị Trấn Quang Minh

vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

PV Chính Trị

9

09/10

Xuân Canh – Đông Anh

vở ”Nước Mắt Không Chảy Ngược”

PV Chính Trị

10

09/10

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Chính Trị

11

10/10

Tả Thanh Oai

Vở “Đại Thần Thăng Long”

PV Chính Trị

12

11/10

Trại Giam Thanh Xuân

Ca nhạc giao lưu

PV Đối ngoại

13

15/10

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

14

15/10

Đền Và – Sơn Tây

Trống Hội – Ca múa nhạc

HĐ Doanh Thu

15

18/10

Số 01 Tăng Bạt Hổ

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

16

23/10

Rạp Chuông Vàng

Vở “Cạm Bẫy và Trừng Phạt”

HĐ Doanh Thu

17

27/10

Rạp Chuông Vàng

Chương trình phục vụ khách Quốc tế

Bán vé

18

28/10

Khoái Châu

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

 

* Nhà hát phc v bán vé tt c các ngày trong tun ti: Rp Chuông Vàng – 72 Hàng Bc – Hoàn Kiếm – Hà Ni.

* Vì mt lý do nào đó Quý V không trc tiếp mua vé ti Rp được, xin vui lòng liên h qua s ĐT: 04.39261378 - ĐTDĐ: 0912.103.901 gp A Đc. Nhà hát s trc tiếp giao vé tn nơi cho Quý V.