Bài viết trong » Tháng Tư, 2021 «

Tin Nhà hát

THÔNG BÁO

Trước tình hình dịch bênh Covit  diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thanh Ủy và UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn Thành phố.

Nhà hát Cải lương Hà Nội trân trọng thông báo hoãn tất cả các chương trình biểu diễn cho đến khi có chỉ đạo mới từ cấp trên.

Trân trọng!

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 04/2021
STT Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 07/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch Trà Doanh thu
2 08/4 Bắc Ninh Sử thi + hầu đồng Doanh thu
3 14/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch trà Doanh thu
4 16/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
5 17/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
6 18/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
7 25/4 Đền Đô, Bắc Ninh Sử thi  + hầu đồng Doanh thu