LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 03/2021

STT Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 21/03 Từ Sơn – Bắc Ninh CT Sử Thi + Hầu Đồng HĐ Doanh Thu
2 22/03 Từ Sơn – Bắc Ninh Vở “Giọt Đắng Oan Tình” HĐ Doanh Thu
3 23/03 Từ Sơn – Bắc Ninh CT Sử Thi HĐ Doanh Thu
4 24/03 Từ Sơn – Bắc Ninh CT Sử Thi HĐ Doanh Thu
5 25/03 Từ Sơn – Bắc Ninh Vở “Giọt Đắng Oan Tình” HĐ Doanh Thu
6 26/03 Đình Bảng Vở “Những Tấm Lòng Vàng” HĐ Doanh Thu
7 27/03 Đình Bảng Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu


Gửi phản hồi cho bài viết