LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 01/2021
STT Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 02/01

(Bui chiu)

Đào Xá – Phú Th Ca nhc HĐ Doanh Thu
2 02/01 (Bui ti) Đào Xá – Phú Th Ca múa nhc – kch ngn HĐ Doanh Thu
3 08/01 TTVHTT Người Cao Tui -Tnh Bc Giang V “Nhng Tm Lòng Vàng” HĐ Doanh Thu
4 22/01 Tây H Chương trình ca múa nhc -Chào mng Đi hi Đng ln th XIII PV Chính Tr
5 23/01 Tây H Chương trình ca múa nhc -Chào mng Đi hi Đng ln th XIII PV Chính Tr
6 24/01 Băc Ninh Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà” HĐ Doanh Thu
7 26/01 TTVH Hà Đông Ca múa nhạc HĐ Doanh Thu

Gửi phản hồi cho bài viết