LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 08/2020
STT Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 23/08 TTVH Hà Đông V

Thi  gian: 20h

PV Chính Tr
2 29/08 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 20h

PV Chính Tr
3 30/08 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 20h

PV Chính Tr


Gửi phản hồi cho bài viết