LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 06/2020
STT Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 06/06 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 16h30′– 17h30′

PV Chính Tr
2 07/06 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 16h30′– 17h30′

PV Chính Tr
3 07/06 TTVH Hà Đông Ca múa nhc

Thi gian: 20h

PV Chính Tr
4 13/06 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 16h30′– 17h30′

PV Chính Tr
5 14/06 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 16h30′– 17h30′

PV Chính Tr
6 14/06 TTVH Hà Đông Huyền Thoại Thánh Mẫu

Thi gian: 20h

PV Chính Tr
7 15/06 UBND Huyn Thch Tht Chương trình: Ca múa nhc

Thi gia:7h30’ (sáng)

HĐ Doanh Thu
8 27/06 Khu Vực Hồ Hoàn Kiếm Lễ Hội Đường Phố (Hà Nội Điểm đến Xanh)

Thời gian: 19h

PV Chính Tr
9 28/06 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi  gian: 20h

PV Chính Tr
10 28/06 TTVH Hà Đông Duyên Kiếp Bạch Trà

Thi gian: 20h

PV Chính Tr

Gửi phản hồi cho bài viết