LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 05/2020
STT Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 18/05 Tượng Đài Cảm Tử CT ca múa nhạc

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020)

PV Chính Trị
2 19/05 TT Quận Tây Hồ Ca múa nhạc PV Chính Trị
3 22/05 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
4 23/05 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
5 24/05 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
6 30/05 Tượng Đài Cảm Tử Chương trình ca múa nhạc

Thời  gian: 16h– 17h

PV Chính Trị
7 31/05 Tượng Đài Cảm Tử Chương trình ca múa nhạc

Thời  gian: 16h– 17h

PV Chính Trị


Gửi phản hồi cho bài viết