Bài viết trong » Tháng Ba 6th, 2020«

THÔNG BÁO:NHỮNG NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG HÀ NỘI – THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NĂM 2019

* Quyết định V/v phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức làm việc tại Nhà hát Cải lương Hà Nội – thuộc Sở Văn Hóa và Thể Thao Hà Nội năm 2019.

Trân trọng thông báo!