Bài viết trong » Tháng Mười Một, 2019 «

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 12/2019

Stt

Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 02/12 Quốc Oai An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
2 03/12 Thạch Thán An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
3 04/12 Phúc Thọ An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
4 11/12 Ứng Hòa Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
5 16/12 Hồ Thiền Quang Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
6 20/12 Thái nguyên Vở “Đen Trắng Vòng Đời” HĐ Doanh Thu
7 28/12 Hưng Yên Vở “Yêu Là Thoát Tội”

HĐ Doanh Thu