LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 11/2019

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

02/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

2

03/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

3

04/11

Hoài Đức

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

4

05/11

Đông Anh

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

5

06/11

Phúc Thọ

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

6

07/11

Liên Hà – Đông Anh

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

7

08/11

Đan Phượng

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

8

08/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

9

09/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

10

09/11

Gia Lâm

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

11

10/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

12

11/11

Long Biên

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

13

12/11

 Gia Lâm

An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu

14

15/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

15

16/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

16

17/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

17

20/11

Cầu Gỗ – Bắc Ninh

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

18

22/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

19

23/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

20

24/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

21

29/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ

22

30/11

Đền Bà Kiệu

Ca nhạc tài tử

PV Phố đi bộ


Gửi phản hồi cho bài viết