Bài viết trong » «

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 10/2019

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nội dung CT

Đối tượng PV

1

01/10

Đức Lân – Bắc Ninh

Vở “Yêu Là Thoát Tội”

HĐ Doanh Thu

2

02/10

Đức Lân – Bắc Ninh

Vở “Đen Trắng Vòng Đời”

HĐ Doanh Thu

3

05/10

Sơn Tây

Ca múa nhạc – kịch ngắn

HĐ Doanh Thu

4

06/10

Yên Phong – Bắc Ninh

Vở “Những Tấm Lòng Vàng”

HĐ Doanh Thu

5

06/10

Metro Hà Đông

Vở “Con và Người”

PV Chính Trị

6

07/10

Yên Phong – Bắc Ninh

Vở “Giọt Đắng Oan Tình”

HĐ Doanh Thu

7

08/10

Sơn Tây

An toan giao thông

HĐ Doanh Thu

8

10/10

Tây Hồ

CT: Ca múa nhạc

PV Chính Trị

9

14/10

TTVHTP Hà Nội

Tổng duyệt vở “Truyền Thuyết Trinh Nương”

Giấy mời

10

20/10

Cầu Đuống – Gia Lâm

Vở “Duyên Kiếp Bạch Trà”

HĐ Doanh Thu

11

26/10

Rạp Hồng Hà

Tổng duyệt vở “Đi Tìm Đại Vương”

Giấy mời

12

31/10

Hồ Thiền Quang

vở “Truyền Thuyết Trinh Nương”

HĐ Doanh Thu

13

31/10

Việt Trì

Vở “Đen Trắng Vòng Đời”

HĐ Doanh Thu